Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Semnătură electronică digitală calificată

Data publicării: 14 Noiembrie 2018

Pentru managementul complet, facil și eficient al proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul RO-CULTURA, Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator de Program, dezvoltă un sistem informatic care va asigura derularea tuturor fazelor de depunere, contractare și implementare.

În acest sens, Operatorul de Program subliniază necesitatea ca toți potențialii promotori și parteneri de proiecte (din România) și potențialii beneficiari ai finanțărilor pentru inițiative bilaterale (inclusiv din Statele Donatoare – Norvegia, Islanda și Liechtenstein) să dețină un certificat digital calificat care să le permită semnarea electronică extinsă a tuturor documentelor aferente aplicațiilor pentru proiecte/inițiative bilaterale.

Deținerea unui astfel de certificat este necesară încă de la înregistrarea ca utilizator în sistemul electronic de management al Programului RO-CULTURA.

Atenție! NU se acceptă semnături electronice care utilizează pseudonime în locul numelui real al utilizatorului.

O listă cu furnizorii autorizați de certificate digitale calificate este disponibilă aici.