Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Contractare verificatori tehnici SALA OMNIA - CNDB

Data publicării: 27 Noiembrie 2018

Prin prezentul anunț vă facem cunoscută intenția Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale de a achiziționa servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice pentru proiectul „Sala Omnia – Centrul Național al Dansului București” din București, strada Cristian Popișteanu nr. 3, la toate fazele de proiectare (DALI, PAC, PT, DE), pe măsură ce acestea vor fi finalizate. Verificarea tehnică se va face în conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamenului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor.

Conform prevederilor art.22, lit.c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, asigurarea verificării documentației tehnico-economice prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi reprezintă una din obligațiile principale ale investitorilor, persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente.

Astfel, este necesară verificarea tehnică a documentației anterior menționate de către un verificator de proiecte atestat M.D.R.A.P. (M.L.P.A.T.), la următoarele cerințele: A1, A2, B1, D, E, F, C (echivalent Cc + Ci), Is, It, Ie.

În acest sens, au fost publicate în SEAP următoarele anunțuri publicitare:

  • ADV1052357/27.11.2018 – cerințele A1 și A2;
  • ADV1052361/27.11.2018 – cerințele B1, D, E, F;
  • ADV1052362/27.11.2018 – cerințele C (Cc+Ci);
  • ADV1052363/27.11.2018 – cerințele Is și It;
  • ADV1052359/27.11.2018 – cerințele Ie.

În cazul în care prestatorul este înscris în SEAP, oferta se va posta în SEAP, în caz contrar, se va transmite prin email, la adresa office@umpcultura.ro, până la data de 03.12.2018, ora 10.00.