„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

Rezultatele PROBEI SCRISE din data de 15.12.2021

Data publicării: 17 Decembrie 2021

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:

Muzeul Național al Bucovinei din Suceava

DOCUMENTARIST- SELECȚIE ȘI VALIDARE


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

DATA/ ORA
INTERVIU

1.

SV3403

80,00

ADMIS

on-line: google meet, 22.12.2021, ora 9.30

DOCUMENTARIST- MANIPULARE RESURSE CULTURALE


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

DATA/ ORA
INTERVIU

1.

MA3450

83,33

ADMIS

on-line: google meet, 22.12.2021, ora 9.45

  DOCUMENTARIST – SCANARE


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

DATA/ORA
INTERVIU

1.

SC3426

69,00

ADMIS

on-line: google meet, 22.12.2021, ora 10.00

2.

SC3451

70,00

ADMIS

on-line: google meet, 22.12.2021, ora 10.15

BIBLIOGRAF- CATALOGARE RESURSE CULTURALE 


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

DATA/ORA
INTERVIU

1.

BI3402

70,00

ADMIS

on-line: google meet, 22.12.2021, ora 10.30

Notă: Interviurile vor avea loc on-line pe Google Meet (link-ul va fi transmis pe mail fiecărui candidat).

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.        
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate.       
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.