STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Lansarea Proiectului „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural” Cod SIPOCA: 709/ MySMIS2014+: 129541

Data publicării: 15 Martie 2021

Ministerul Culturii, în calitate de Lider de parteneriat, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP) și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) au semnat, la finalul lunii decembrie 2020, contractul de finanțare pentru Proiectul VIZIUNE STRATEGICĂ ȘI COERENTĂ PENTRU SECTORUL CULTURAL, contract nr. 572/22.12.2020.

Partener: Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare în Cultură (INCFC)

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 7.085.920,00 lei din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă: 6.502.586,77 lei (din care 5.951.029,35 lei din Fondul Social European și 551.557,42 lei buget național)
  • cofinanțare eligibilă a Beneficiarului: 583.333,23 lei.

Data de începere a proiectului: 01.01.2021
Data finalizării proiectului: 30.04.2023
Perioada de implementare: ianuarie 2021- aprilie2023 (28 de luni)

Obiectivul general al proiectului/scopul este de a asigura coerență și viziune actului decizional în cadrul sectorului cultural, precum și fundamentarea bazată pe dovezi, necesară elaborării politicilor publice, programelor și proiectelor din domeniul culturii. Strategia va fi documentul de planificare culturală la nivel național.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Optimizarea proceselor decizionale, asigurarea coerenței și a unei viziuni comune în sectorul cultural prin elaborarea unui document strategic national în domeniul culturii.
  • Cresterea nivelului de instruire în rândul instituțiilor din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Culturii și în coordonarea ministrului Culturii, precum și la nivelul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii (direcțiile județene pentru cultură) cu privire la necesitatea și utilitatea unei planificări bazate pe dovezi, cu includerea practicilor și mecanismelor de la nivel European.
  • Crearea de instrumente capabile să fundamenteze procesele decizionale la nivel local, în vederea generării unui cadru coerent de dezvoltare în domeniul culturii, inclusiv informarea decidenților locali în ceea ce priveste specificitatea managementului cultural pentru o mai bună coordonare a rețelelor proprii de instituții publice de toate categoriile.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  • Strategia Sectorială în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030.
  • Îmbunătățirea cunostințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale în domeniul managementului strategic și al politicilor publice: 3 sesiuni de formare în domeniul managementului strategic și al politicilor publice a câte 3 zile fiecare, în care vor fi formate și certificate 80 de persoane.

Date de contact:  Mirela Bunea – Asistent de proiect, Bdul Unirii nr. 22, etaj 5, camera 502, sector 3, București, cod poștal 030833, Tel/Fax: +40 21 222 84 79 (int. 107), e-mail: mirela.bunea@umpcultura.ro, www.umpcultura.ro, www.cultura.ro.