STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Întâlnire de lucru la Brașov

Data publicării: 26 Mai 2022

Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, cu sprijinul și participarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” - Brașov, organizează o întâlnire de lucru pentru prezentarea ”Analizei funcționale a ecosistemului cultural din România”, precum și pentru a discuta pe marginea viitoarelor posibile direcții de acțiune strategică.

Demersul este realizat în contextul procesului de elaborare a Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030 din cadrul proiectului ”Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541).

Evenimentul are loc la sediul Secției pentru Copii și Tineret a Bibliotecii Județene „George Barițiu” din Str. Iuliu Maniu nr. 6, din Brașov, în ziua de vineri, 27 mai 2022, între orele 13:00-15:00.

Întâlnirea este una deschisă, în timpul căreia vor fi prezentate principalele concluzii ale Analizei funcționale, iar discuțiile se vor concentra asupra provocărilor cu care se confruntă organizațiile culturale și asupra posibilelor soluții pentru ca cei care își desfășoară activitatea în domeniul cultural să întâmpine, în viitor, cât mai puține dificultăți.

Pentru mai multe informații privind conținutul și desfășurarea întâlnirii, vă puteți adresa domnului Ionică Pîrvu, expert coordonator din partea MC-UMP, la adresa de e-mail ionica.pirvu@umpcultura.ro.