Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatul privind contestația depusă în urma selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 05.04.2019 – PROBA SCRISĂ

Expert inventariere / Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Postul pt care candidează

1.

Ciornei Mihaela-Iuliana

RESPINS

Expert inventariere

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.