Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele probei scrise pentru posturile vacante de experți inventariere

Rezultatele probei scrise pentru posturile vacante de experți inventariere din cadrul proiectului "Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate"

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA/DATA*

1.

NEAGOE CĂTĂLIN-ANDREI

ADMIS

86,10

Sala 503; ora: 11:40
/11.04.2019

2.

MANOLESCU MIHAI

ADMIS

85,16

Sala 503; ora: 12:00
/11.04.2019

3.

BĂRBULESCU CAMELIA-RALUCA

ADMIS

84,27

Sala 503; ora: 12:10
/11.04.2019

4.

LECA ANA-LUCIA

ADMIS

82,44

Sala 503; ora: 12:20
/11.04.2019

5.

POP ANDREEA

ADMIS

82,00

Sala 503; ora: 12:30
/11.04.2019

6.

MEXI ALEXANDRU

ADMIS

81,27

Sala 503; ora: 11:50
/11.04.2019

7.

PETRESCU IOANA-MARIA

ADMIS

73,88

Sala 503; ora: 12:40
/11.04.2019

8.

STAN SIMINA

ADMIS

61,22

Sala 503; ora: 11:30
/11.04.2019

* Având în vedere faptul că o parte din membrii comisiei, precum și o parte din candidați se află la o conferință în Sighișoara „Conferință privind patrimoniul cultural”, interviul se va desfășura prin instrumentul de comunicare Skype. Candidații care se află la București, se vor prezenta la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, sala 503, la ora stabilită din tabel.

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.    

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

  1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  2. capacitatea de analiză și sinteză;
  3. motivația candidatului;
  4. comportamentul în situațiile de criză;
  5. inițiativă și creativitate. 

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.