Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 05.04.2019 ora 10.00 și ora 12.30 - "E-cultura: Biblioteca Digitală a României"

Locul desfășurării probei scrise:
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”
Tulcea, str. Progresului nr. 32, județul Tulcea (Casa Avramide)

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
4 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

TOCANIE Paul Lucian

98,83

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 09.00

2.

MICU Cristian-Leonard

98,50

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 09.10

3.

AILINCĂI Sorin-Cristian

88,17

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 09.20

4.

DINU Cristina

87,50

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 09.30

DOCUMENTARIST- studii medii: Manipulare documente/publicații/lucrări de patrimoniu
8 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

TRIF Florentina

96,17

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 09.40

2.

TITOV Daniela

93,17

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 09.50

3.

VIȚULESCU Marian

92,17

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 10.00

4.

AILINCĂI Adina

91,50

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 09.00

5.

DUMITRU Veronica

98,83

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 09.10

6.

MOCĂNIȚĂ Raluca

97,83

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 09.20

7.

ROTĂRESCU Anca-Florica

99,00

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 09.30

FOTOGRAF
8 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

ROIBU Alexandru - Ionuț

87,50

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 09.40

2.

MIHAIL Oana Maria

92,17

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 09.50

3.

TEODORESCU Petre

90,00

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 10.00

4.

DINCU Vasilică Gabriel

95,67

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 10.10

5.

DINCU Ana-Maria

98,50

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 10.20

6.

NEGOIȚĂ Alexandru

95,00

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 10.30

7.

VOINEA Jeni

96,50

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 10.40

8.

GAVRILĂ Florența

97,17

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 10.50

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
16 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

STĂNICĂ Aurel-Daniel

97,83

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 10.10

2.

IACOBLEV-BARĂU Daniela

96,17

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 10.20

3.

FĂNARU Alice-Georgiana

97,17

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 10.30

4.

NUȚU George

98,00

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 10.40

5.

PARASCHIV Ion-Dorel

89,33

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 10.50

6.

MOCANU Marian

97,50

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 11.00

7.

MIHAIL Florian

95,67

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 11.00

8.

RADU Gabriela

94,17

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 11.10

9.

CHISELEV Alexandru

93,50

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 11.20

10.

RĂDULESCU Adina Maria

99,33

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 11.30

11.

TOPOLEANU Florin-George

96,50

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 11.40

12.

MUREȘAN Ioana

91,83

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 11.50

13.

BLEOANCĂ Mihaela-Valentina

96,50

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 11.10

14.

MUREȘAN Lucian-Mircea

85,50

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 12.00

15.

CIULAVU Gheorghe-Florin

95,83

ADMIS

Birou Manager; 11.04.2019 ora: 11.20

16.

RADU Adina

98,17

ADMIS

Birou Manager; 12.04.2019 ora: 12.10

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.

2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.          

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate. 

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.