Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele probei interviului din 11.04.2019

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

Funcția

1.

AILINCĂI Adina

90.83

ADMIS

 DOCUMENTARIST-studii medii: Manipulare documente /publicații/lucrări de patrimoniu

2.

DUMITRU Veronica

87.33

ADMIS

3.

MOCĂNIȚĂ Raluca

84.67

ADMIS

4.

ROTĂRESCU Anca-Florica

90.67

ADMIS

5.

ROIBU Alexandru - Ionuț

71.67

ADMIS

FOTOGRAF

6.

MIHAIL Oana Maria

84.17

ADMIS

7.

TEODORESCU Petre

75.83

ADMIS

8.

DINCU Vasilică Gabriel

84.50

ADMIS

9.

DINCU Ana-Maria

81.83

ADMIS

10.

NEGOIȚĂ Alexandru

82.83

ADMIS

11.

VOINEA Jeni

74.83

ADMIS

12.

GAVRILĂ Florența

70.67

ADMIS

13.

MOCANU Marian

89.00

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural

14.

BLEOANCĂ Mihaela-Valentina

82.00

ADMIS

15.

CIULAVU Gheorghe-Florin

83.17

ADMIS

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.

3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

4.Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.

5. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.