Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Locul desfășurării activității: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
4 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

TOCANIE Paul Lucian

98,83

96,33

97,58

ADMIS

2.

MICU Cristian-Leonard

98,50

96,00

97,25

ADMIS

3.

AILINCĂI Sorin-Cristian

88,17

96,00

92,08

ADMIS

4.

DINU Cristina

87,50

93,83

90,66

ADMIS

DOCUMENTARIST- studii medii: Manipulare documente/publicații/lucrări de patrimoniu 8 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

ROTĂRESCU Anca-Florica

99,00

90.67

94,83

ADMIS

2.

DUMITRU Veronica

98,83

87.33

93.08

ADMIS

3.

MOCĂNIȚĂ Raluca

97,83

84.67

91,25

ADMIS

4.

AILINCĂI Adina

91,50

90.83

91,16

ADMIS

5.

TRIF Florentina

96,17

82,83

89,50

ADMIS

6.

VIȚULESCU Marian

92,17

83,33

87,75

ADMIS

7.

TITOV Daniela

93,17

72,67

82,92

ADMIS

FOTOGRAF
8 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

DINCU Ana-Maria

98,50

81.83

90,16

ADMIS

2.

DINCU Vasilică Gabriel

95,67

84.50

90,08

ADMIS

3.

NEGOIȚĂ Alexandru

95,00

82.83

88,91

ADMIS

4.

MIHAIL Oana Maria

92,17

84.17

88,17

ADMIS

5.

VOINEA Jeni

96,50

74.83

85,66

ADMIS

6.

GAVRILĂ Florența

97,17

70.67

83,92

ADMIS

7.

TEODORESCU Petre

90,00

75.83

82,91

ADMIS

8.

ROIBU Alexandru - Ionuț

87,50

71.67

79,58

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
16 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

RĂDULESCU Adina Maria

99,33

95,00

97,16

ADMIS

2.

NUȚU George

98,00

96,33

97,16

ADMIS

3.

FĂNARU Alice-Georgiana

97,17

96,00

96,58

ADMIS

4.

IACOBLEV-BARĂU Daniela

96,17

93,83

95,00

ADMIS

5.

STĂNICĂ Aurel-Daniel

97,83

92,17

95,00

ADMIS

6.

CHISELEV Alexandru

93,50

95,50

94,50

ADMIS

7.

MOCANU Marian

97,50

89,00

93,25

ADMIS

8.

MIHAIL Florian

95,67

90,33

93,00

ADMIS

9.

MUREȘAN Ioana

91,83

92,83

92,33

ADMIS

10.

RADU Gabriela

94,17

87,83

91,00

ADMIS

11.

CIULAVU Gheorghe-Florin

95,83

83,17

89,50

ADMIS

12.

BLEOANCĂ Mihaela-Valentina

96,50

82,00

89,25

ADMIS

13.

RADU Adina

98,17

79,83

89,00

ADMIS

14.

PARASCHIV Ion-Dorel

89,33

88,33

88,83

ADMIS

15.

TOPOLEANU Florin-George

96,50

80,17

88,33

ADMIS

16.

MUREȘAN Lucian-Mircea

85,50

84,83

85,16

ADMIS

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.

3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.

5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.

8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.