Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 06.06.2019 ora 10.00 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României” 

Locul desfășurării activității: Biblioteca Județeană „C. Sturdza”, str. Aleea Parcului, nr. 9, Bacău, județul Bacău 

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
1 post – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

JICU ADRIAN-GELU

97,00

ADMIS

Sala Multimedia; 12.06.2019, ora 10.00

DOCUMENTARIST- studii medii: Scanare
1 post – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

GEANGU AUREL-VASILE

97,00

ADMIS

Sala Multimedia; 12.06.2019, ora 10.10

DOCUMENTARIST- studii medii: Manipulare fișiere digitale/resurse culturale
1 post – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

ANDONE LIVIU-CRISTINEL

94,66

ADMIS

Sala Multimedia; 12.06.2019, ora 10.20

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

SAVIN PAULA

93,66

ADMIS

Sala Multimedia; 12.06.2019, ora 10.30

2.

ORBOIU LILIANA

97,00

ADMIS

Sala Multimedia; 12.06.2019, ora 10.40

3.

ONCIU ANGELA-IULIANA

95,00

ADMIS

Sala Multimedia; 12.06.2019, ora 10.50

4.

IFRIM CRINA-GABRIELA

96,00

ADMIS

Sala Multimedia; 12.06.2019, ora 11.00

Notă: Proba interviului va avea loc la sediul central al Bibliotecii Județene „C. Sturdza”, str. Aleea Parcului, nr. 9, Bacău, județul Bacău (online: skype). 

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.      
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate. 
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.