Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul Ce va avea loc în data de 10.07.2019 - PROBA SCRISĂ

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 10.07.2019 - PROBA SCRISĂ
E-cultura: Biblioteca Digitală a României

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”,
Şos. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, Bucureşti

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
2 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

POPOIU PAULINA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

2.

DINA RAREȘ-IOAN

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

3.

GHEORGHE OANA-ADRIANA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

DOCUMENTARIST- studii medii: Manipulare resurse culturale
3 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

MANEA NICOLETA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

2.

PAHOMI DANIELA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

3.

NIȚĂ ADRIANA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

DOCUMENTARIST- studii medii: Scanare
1 post – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

BOTEA CATERINA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

FOTOGRAF
2 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

IAMANDESCU IOAN CAMIL

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

2.

GOEAN BOGDAN-ALEXANDRU

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

3.

VLĂSCEANU CORINA MARIA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

4.

GUDANA CĂTĂLIN IONUȚ

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
8 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

TCACIUC ALIN-IONUȚ

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

2.

TĂTARU VASILE

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

3.

TUDOR AURELIA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

4.

TERESCENCO PETRE

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

5.

IONIȚĂ DORINA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

6.

DOBRESCU IONELA-LĂCRĂMIOARA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

7.

DUMITRACHE FLORIAN

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

8.

ȘOLTUZ MARIANA-MIHAELA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

9.

ONOIU GEORGIANA

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Institutul Național al Patrimoniului (INP)

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

PAPADACHE ANDREI

ADMIS

Sala 229 ora 10.00

-

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.