Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 10.07.2019 ora 10.00: „E-cultura: Biblioteca Digitală a României” 

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Şos. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, Bucureşti

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
2 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

DINA RAREȘ-IOAN

92,00

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 10.00

2.

POPOIU PAULINA

82,70

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 10.10

3.

GHEORGHE OANA-ADRIANA

38,60

RESPINS

-

DOCUMENTARIST- studii medii: Manipulare resurse culturale
3 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

NIȚĂ ADRIANA

92,67

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 10.20

2.

PAHOMI DANIELA

91,67

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 10.30

3.

MANEA NICOLETA

87,33

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 10.40

DOCUMENTARIST- studii medii: Scanare
1 post – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

BOTEA CATERINA

93,33

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 10.50

FOTOGRAF
2 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

VLĂSCEANU CORINA MARIA

89,00

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 11.00

2.

GOEAN BOGDAN-ALEXANDRU

84,17

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 11.10

3.

GUDANA CĂTĂLIN IONUȚ

34,83

RESPINS

-

4.

IAMANDESCU IOAN CAMIL

absent

RESPINS

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
8 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

ONOIU GEORGIANA

96,00

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 11.20

2.

DOBRESCU IONELA-LĂCRĂMIOARA

95,67

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 11.30

3.

TERESCENCO PETRE

95,33

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 11.40

4.

ȘOLTUZ MARIANA-MIHAELA

95,00

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 11.50

5.

IONIȚĂ DORINA

93,00

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 12.00

6.

DUMITRACHE FLORIAN

91,33

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 12.10

7.

TUDOR AURELIA

88,37

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 12.20

8.

TĂTARU VASILE

80,00

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 12.30

9.

TCACIUC ALIN-IONUȚ

absent

RESPINS

-

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Institutul Național al Patrimoniului (INP)

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

PAPADACHE ANDREI

87,67

ADMIS

Sala 211, 17.07.2019 ora 12.40

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.

2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.          

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate. 

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.