Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 24.07.2019 - PROBA SCRISĂ

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
(1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

MARCU FELIX

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
(2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

COVA IOANA

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

2.

SĂSĂRAN LUMINIȚA MARIA

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

FOTOGRAF
(1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

RĂDULESCU ALEXANDRU

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
(4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână);

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

MITU ILDIKO MELINDA

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

2.

URAK MALVINKA

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

3.

CĂLIAN LIVIA-MARIA

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

4.

NEMETI IRINA

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

5.

ȘANDOR-BOTEZATU NICOLETA

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

 

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare digitală
(1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

PETRAȘ LUCIAN

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

2.

SIMA DORINA-LUMINIȚA

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

3.

COMȘA DENISA-RAMONA

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

 

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
(1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână),

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

CRISTIAN MONICA

ADMIS

Sala: Biblioteca, ora 10.00

-

NOTĂ: Proba scrisă se va desfășura la sediul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Str. C. Daicoviciu nr. 2, Cluj-Napoca, Județul Cluj

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.