Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Şos. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, Bucureşti

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
2 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

DINA RAREȘ-IOAN

92,00

97,30

94,65

ADMIS

2.

POPOIU PAULINA

82,70

98,00

90,35

ADMIS

DOCUMENTARIST- studii medii: Manipulare resurse culturale
3 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

NIȚĂ ADRIANA

92,67

73,60

83,14

ADMIS

2.

PAHOMI DANIELA

91,67

73,60

82,64

ADMIS

3.

MANEA NICOLETA

87,33

86,00

86,67

ADMIS

DOCUMENTARIST- studii medii: Scanare
1 post – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

BOTEA CATERINA

93,33

89,60

91,47

ADMIS

FOTOGRAF
2 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

VLĂSCEANU CORINA MARIA

89,00

92,30

90,65

ADMIS

2.

GOEAN BOGDAN-ALEXANDRU

84,17

85,60

84,89

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
8 posturi – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

ONOIU GEORGIANA

96,00

97,60

96,80

ADMIS

2.

DOBRESCU IONELA-LĂCRĂMIOARA

95,67

93,60

94,64

ADMIS

3.

TERESCENCO PETRE

95,33

90,30

92,82

ADMIS

4.

ȘOLTUZ MARIANA-MIHAELA

95,00

95,60

95,30

ADMIS

5.

IONIȚĂ DORINA

93,00

92,00

92,50

ADMIS

6.

DUMITRACHE FLORIAN

91,33

89,60

90,47

ADMIS

7.

TUDOR AURELIA

88,37

92,60

90,49

ADMIS

8.

TĂTARU VASILE

80,00

88,00

84,00

ADMIS

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Institutul Național al Patrimoniului (INP)

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

PAPADACHE ANDREI

87,67

77,00

82,34

ADMIS

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.

3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

4.Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.

5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.

8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.