Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare

  • 1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână
  • 1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

ȘTEFAN CIPRIAN-ANGHEL

85,00

97,66

91,33

ADMIS

2.

TOMEGEA GEORGE-OCTAVIAN

82,33

87,00

84,66

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
3 posturi - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

STREZA MARIUS-FLORIN

89,33

90,33

89,83

ADMIS

2.

MONDOC MIHAELA

89,00

86,00

87,50

ADMIS

3.

IGNAT IOAN-COSMIN

82,00

89,33

85,66

ADMIS

FOTOGRAF  
3 posturi - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

POPA SILVIU-IOAN

81,67

86,00

83,83

ADMIS

2.

DAN BIANCA-DIANA

80,00

87,33

83,66

ADMIS

3.

CRIȘU-MANEA RĂZVAN-ALEXANDRU

78,33

88,00

83,16

ADMIS

4.

VASILIU ALEXANDRU

64,97

70,33

67,65

RESPINS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

GĂVAN ELENA

95,67

87,33

91,50

ADMIS

2.

CREȚU MIRELA

90,00

91,33

90,66

ADMIS

3.

BARON MARIAN-OVIDIU

82,33

94,33

88,33

ADMIS

4.

ROBU LUCIAN-NICOLAE

84,67

86,00

85,33

ADMIS

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.

3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

4.Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.

5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.

8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.