Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 15.10.2019 - PROBA SCRISĂ

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Societatea Română de Radiodifuziune

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare 
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

CONSTANTIN ZUBIN-TUDOR

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

DOCUMENTARIST - studii superioare: Quality Check 
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

NU S-A ÎNSCRIS NICIUN CANDIDAT

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

MOGOȘANU DAN

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Conversie analog-digital
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

CAZACU IONUȚ-CĂTĂLIN

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 8 ore/zi, 40  ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

BUTTU MARTA ALEXANDRA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

2.

DUMITRU ANDRA-MITIA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

3.

VEZETEU LAURA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

4.

BOLAT ȘIRIN-DIANA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

5.

PANĂ AMALIA-ALEXANDRA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniul solicitat

 

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Arhiva Națională de Filme București

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 4h/zi, 20 ore/săptămână
1 post - 5 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

IVAN ANA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

2.

FULGER IONUȚ-MIHAI

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare fișiere digitale/resurse culturale
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ȘERBAN ELENA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Postprocesare video
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

UNGUREANU RĂZVAN-GABRIEL

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

DIȚĂ NINA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Recondiționare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

SIMA VALERIA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Conversie analog-digital
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

DĂNCĂESCU OVIDIU-MIHAI

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
2 posturi - 8 ore/zi, 40  ore/săptămână
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

TANSANU ANABELA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

2.

BEBU AMALIA ELENA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

3.

FULGER ALEXANDRA-LAURA

ADMIS

Sala 211, ora 10.00

-

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.