Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 15.10.2019 ora 10.00 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Societatea Română de Radiodifuziune

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare 
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

CONSTANTIN ZUBIN-TUDOR

97,00

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 10.00

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MOGOȘANU DAN

94,67

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 10.10

DOCUMENTARIST - studii medii: Conversie analog-digital
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

CAZACU IONUȚ-CĂTĂLIN

96,00

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 10.20

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 8 ore/zi, 40  ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

BUTTU MARTA ALEXANDRA

97,17

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 10.30

2.

DUMITRU ANDRA-MITIA

96,33

 

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 10.40

3.

VEZETEU LAURA

98,33

 

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 10.50

4.

BOLAT ȘIRIN-DIANA

96,67

 

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 11.00

 

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Arhiva Națională de Filme București

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 4h/zi, 20 ore/săptămână
1 post - 5 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

IVAN ANA

75,00

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 11.10

2.

FULGER IONUȚ-MIHAI

97,00

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 11.20

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare fișiere digitale/resurse culturale
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

ȘERBAN ELENA

94,00

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 11.30

DOCUMENTARIST - studii medii: Postprocesare video
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

UNGUREANU RĂZVAN-GABRIEL

80,83

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 11.40

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

DIȚĂ NINA

82,17

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 11.50

DOCUMENTARIST - studii medii: Recondiționare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

SIMA VALERIA

94,00

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 12.00

DOCUMENTARIST - studii medii: Conversie analog-digital
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

DĂNCĂESCU OVIDIU-MIHAI

94,67

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 12.10

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
2 posturi - 8 ore/zi, 40  ore/săptămână
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

TANSANU ANABELA

96,33

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 12.20

 

2.

BEBU AMALIA ELENA

74,67

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 12.30

3.

FULGER RUXANDRA-LAURA

98,33

ADMIS

Sala 211,
21.10.2019, ora 12.40

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.          
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate. 
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.