Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul Ce va avea loc în data de 04.11.2019 - PROBA SCRISĂ

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: MUZEUL BUCOVINEI SUCEAVA 

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare 
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

POLOCOȘERIU TIBERIU-EUGEN

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

2.

BĂDĂLUȚĂ CARMEN-MARIANA

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

 

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
2 posturi-4 ore/zi, 20 ore/săptămână
1 post-2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ȚEHANIUC LILIANA-FLORENTINA

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

2.

COTOC VASILICA

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

3.

APARASCHIVEI ALINA-ELENA

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
1 post (2 ore/zi, 10 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

 

1.

MOLDOVEANU GHEORGHIȚĂ

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

FOTOGRAF
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

 

1.

ȚIBULCĂ IRINA-MANUELA

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

 

2.

VARTOLOMEI PAULA

 

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
6 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

PREPELIUC AUREL-GHEORGHE

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

2.

IFRIMESCU ANA-MARIA

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

3.

URSU CONSTANTIN-EMIL

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

4.

NICULICĂ BOGDAN-PETRU

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

-

5.

DEJAN MONICA-SANDA

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

 

6.

DEJAN BOGDAN-ȘTEFAN

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

 

7.

NICHIFOR MARIA-SIMONA

RESPINS

-

Lipsă studii în domeniul solicitat


NOTĂ: Exemplarele originale ale documentelor transmise electronic la înregistrarea dosarului de concurs se vor prezenta în ziua susținerii probei scrise. Proba scrisă se va desfășura la sediul Muzeului Bucovinei din Suceava, strada Ștefan cel Mare, nr. 33, Suceava, jud. Suceava

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.