Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIULUI din 08.11.2019

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Bucovinei Suceava

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare 
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

1.

POLOCOȘERIU TIBERIU-EUGEN

84,33

2.

BĂDĂLUȚĂ CARMEN-MARIANA

96,00

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

1.

ȚEHANIUC LILIANA-FLORENTINA

75,67

2.

COTOC VASILICA

83,67

3.

APARASCHIVEI ALINA-ELENA

83,67

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

1.

MOLDOVEANU GHEORGHIȚĂ

91,67

FOTOGRAF
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

1.

ȚIBULCĂ IRINA-MANUELA

95,67

2.

VARTOLOMEI PAULA

92,33

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
6 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

1.

PREPELIUC AUREL-GHEORGHE

83,33

2.

IFRIMESCU ANA-MARIA

78,67

3.

URSU CONSTANTIN-EMIL

98,00

4.

NICULICĂ BOGDAN-PETRU

95,33

5.

DEJAN MONICA-SANDA

97,33

6.

DEJAN BOGDAN-ȘTEFAN

94,33

NOTĂ: Proba interviului s-a desfășurat online (skype).

1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
2. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
3. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
4. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
5. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.