Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele probei scrise din 13.01.2020 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Național al Literaturii Române

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

OPRESCU EUGENIA

94,00

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 10.00

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

DĂNILĂ ANCA-ECATERINA

89,00

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 10.10

2.

NĂSTASE MARIANA

88,33

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 10.20

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MUICĂ ILEANA

93,33

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 10.30

2.

DOICESCU VICTORIȚA

88,67

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 10.40

BIBLIOGRAF - Catalogare resurse culturale
1 post – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 6 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MARIN DANIELA-LIVIA

96,33

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 10.50

2.

BĂBU MARIA-DANIELA

93,33

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 11.00

3.

ISPAS ADRIANA

99,33

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 11.10

4.

LAZĂR RAMONA-MONICA

95,67

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 11.20

5.

VRAJA MIHAELA

93,33

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 11.30

6.

UDREA ANIȘOARA

93,33

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 11.40

7.

IANCU-ALBU DIANA ANA-MARIA

97,00

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 11.50

8.

UȚĂ IONEL

58,53

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 12.00

9.

DOVÎNCĂ CORINA

80,33

ADMIS

Sala 211, 17.01.2020, ora 12.10

10.

DĂRĂBANȚIU SORINA-ELENA

Absent

RESPINS

-

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.

2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.        

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.