Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 18.02.2020 ora 10.30 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 1 oră/zi, 5 ore/săptămână; 1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

TEODORESCU MARIA-RALUCA

89,00

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 10.00

2.

HRIB DANA-ROXANA

75,00

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 10.10

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână; 1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MALANCA RĂZVAN

75,00

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 10.20

2.

MIHU CRISTINA

86,67

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 10.30

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

GĂLĂBUȚ MARIA-ALEXANDRA

86,67

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 10.40

2.

CIUGUDEAN RODICA

84,33

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 10.50

3.

MUNTEAN RAMONA-ȘTEFANIA

91,50

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 11.00

4.

TEUCEANU RADU

86,67

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 11.10

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
5 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

TRIFESCU VALENTIN

91,50

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 11.20

2.

VOINA DELIA

87,67

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 11.30

3.

GEORGESCU ADRIAN

96,33

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 11.40

4.

MUNTEANU ALEXANDRU-ILIE

86,50

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 11.50

5.

CHIDEȘA SERGIU-MIHAIL

76,83

ADMIS

Sala de consiliu/24.02.2020, ora 12.00

Notă: Interviul se va susține online (skype)

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.

2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate. 

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.