Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIULUI din 20.02.2020 - „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca (centru regional de digitizare)

BIBLIOGRAF
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj interviu

1.

NEDELEA LUCIANA

81,67

2.

CIOCAN EVELYN

74,00

INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj interviu

1.

TĂMĂȘAN MIHAI

80,67

2.

SZAVA TIBOR

82,33

NOTĂ: Proba interviului s-a desfășurat online (skype).

1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

2. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

3. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

4. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

5. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.