Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 04.03.2020 - PROBA SCRISĂ

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași 

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

DRUȚU VALENTINA-FLORENTINA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 9.30

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA /ORA

Motiv respingere dosar

1.

CHELARU CARMIL-MATIA-GIORGIO

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 9.30

-

FOTOGRAF
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA /ORA

Motiv respingere dosar

1.

IONESCU-OCHIANĂ IONUȚ

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 9.30

-

2.

NEAGU MIHAI

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 9.30

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

CARAIMAN IULIA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 9.30

-

2.

MUSTEREȚ DANIELA-GEORGETA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 9.30

-

3.

IUTIȘ MENOLA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 9.30

-

4.

RAȚĂ ANA-MARIA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 9.30

-

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ”MIHAI EMINESCU” Iași 

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

NEACȘU LENUȚA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

2.

SÎNZIANU SIMONA-GABRIELA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

3.

FRUNZĂ ALINA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA /ORA

Motiv respingere dosar

1.

ROBU MIHAELA-NORICA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

2.

MORARU GABRIELA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

 

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare digitală
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA /ORA

Motiv respingere dosar

1.

SCURTU ANA-MANUELA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

2.

POSTOLACHE ADINA-ELENA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
8 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA /ORA

Motiv respingere dosar

1.

COMAN EDITH-OANA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

2.

BADIU MARIA-NADIA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

3.

IOSUB VIOLETA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

4.

BONDOR LENUȚA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

5.

COJOCARIU ELENA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

6.

NICA MIRELA-DANIELA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

7.

BUCOS DELIA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

8.

HAȚAPUC ANCA-MONICA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

9.

STUMBEA CAMELIA

ADMIS

Sala Ștefan Procopiu, parter, ora 12.00

-

10.

ANTOCHI IOAN

RESPINS

-

Lipsă experiență solicitată

NOTĂ: PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC LA SEDIUL COMPLEXULUI MUZEAL NAȚIONAL ”MOLDOVA” IAȘI, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, Iaşi – PALATUL CULTURII - Sala Ștefan Procopiu

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.