Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași 

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

DRUȚU VALENTINA-FLORENTINA

86.17

83.83

85.00

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

CHELARU CARMIL-MATIA-GIORGIO

92.33

81.67

87.00

ADMIS

FOTOGRAF
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

NEAGU MIHAI

79.93

77.83

78.88

ADMIS

2.

IONESCU-OCHIANĂ IONUȚ

85.67

63.83

74.75

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

RAȚĂ ANA-MARIA

94.33

91.00

92.67

ADMIS

2.

CARAIMAN IULIA

91.00

80.00

85.50

ADMIS

3.

MUSTEREȚ DANIELA-GEORGETA

90.60

75.50

83.05

ADMIS

4.

IUTIȘ MENOLA

86.93

73.50

80.22

ADMIS

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ”MIHAI EMINESCU” Iași

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

SÎNZIANU SIMONA-GABRIELA

94.67

89.17

91.92

ADMIS

2.

FRUNZĂ ALINA

95.67

85.17

90.42

ADMIS

3.

NEACȘU LENUȚA

71.67

ABSENT

-

RESPINS

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

MORARU GABRIELA

91.00

57.67

74.33

ADMIS

2.

ROBU MIHAELA-NORICA

93.67

53.50

73.59

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare digitală
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

SCURTU ANA-MANUELA

93.33

88.33

90.83

ADMIS

2.

POSTOLACHE ADINA-ELENA

91.67

85.33

88.50

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
8 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

NICA MIRELA-DANIELA

93.00

94.17

93.58

ADMIS

2.

IOSUB VIOLETA

93.67

93.17

93.42

ADMIS

3.

BONDOR LENUȚA

95.67

91.17

93.42

ADMIS

4.

COJOCARIU ELENA

93.00

93.67

93.33

ADMIS

5.

HAȚAPUC ANCA-MONICA

93.67

89.33

91.50

ADMIS

6.

COMAN EDITH-OANA

94.33

84.50

89.42

ADMIS

7.

BUCOS DELIA

91.00

86.00

88.50

ADMIS

8.

STUMBEA CAMELIA

68.97

94.17

81.57

ADMIS

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
  3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
  8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.