Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului de Consilier pentru Afaceri Europene EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ

PROGRAMUL PA 14 RO-CULTURA 

Nr. Crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

BOBIC ALEXANDRU

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate

2.

SANDU VICTORIȚA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.