Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 12.03.2020 ora 10.00

E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Olteniei Craiova

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

DUMITRESCU RADU GABRIEL

94.00

ADMIS

Sala de Conferințe,
18.03.2020 ora 10.00

2.

BOABĂ ANA ALINA

12.00

RESPINS

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

SLABU CAMELIA AURELIA

77.17

ADMIS

Sala de Conferințe,
18.03.2020 ora 10.10

2.

TURCU MARIUS SORIN

88.33

ADMIS

Sala de Conferințe,
18.03.2020 ora 10.20

3.

BOABĂ ANA ALINA

-

RESPINS

-

FOTOGRAF
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

RIDICHE FLORIN

91.33

ADMIS

Sala de Conferințe, 18.03.2020 ora 10.30

2.

IONESCU LEONARD

71.33

ADMIS

Sala de Conferințe, 18.03.2020 ora 10.40

BIBLIOGRAF - Catalogare resurse culturale
4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

BĂLAN ANIȘOARA

81.33

ADMIS

Sala de Conferințe, 18.03.2020 ora 10.50

2.

DECA ROXANA

78.67

ADMIS

Sala de Conferințe, 18.03.2020 ora 11.00

3.

POPESCU VALENTINA-ANDREEA

93.00

ADMIS

Sala de Conferințe, 18.03.2020 ora 11.10

4.

POPESCU VAVA VASILICĂ LUCIAN

93.33

ADMIS

Sala de Conferințe, 18.03.2020 ora 11.20

Notă: Proba interviului se va susține on-line (skype: E-cultura Culturalia).

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.          
4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate. 
6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.