Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultat contestație

Rezultatul privind contestația depusă în urma selecției dosarelor de înscriere pentru postul de Consilier pentru Afaceri Europene - Expert Verificare Financiară

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

MOTIV RESPINGERE

1.

BOBIC ALEXANDRU

RESPINS

Lipsă experiență în domeniile solicitate

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.