Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele probei scrise din 17.03.2020 ora 10.00 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: MUZEUL NAȚIONAL AL ȚĂRANULUI ROMÂN

DOCUMENTARIST Selecție și validare
1 post (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

BLĂJAN ION

89,83

ADMIS

Sala 211,
20.03.2020, ora 10.00

DOCUMENTARIST Manipulare resurse culturale
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

STOICAN NICOLETA

80,00

ADMIS

Sala 211,
20.03.2020, ora 10.10

2.

POPESCU CRISTINA

81,00

ADMIS

Sala 211,
20.03.2020, ora 10.20

FOTOGRAF
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

BULZA VLADIMIR-CRISTIAN-DANIEL

91,67

ADMIS

Sala 211,
20.03.2020, ora 10.30

2.

VLADU MIHAI-BOGDAN

81,00

ADMIS

Sala 211,
20.03.2020, ora 10.40

3.

IANCU MIHAI

67,10

ADMIS

Sala 211,
20.03.2020, ora 10.50

4.

SURDU ALEXANDRU

42,73

RESPINS

-

5.

NICOLAE FILIP ADRIAN

47,07

RESPINS

-

6.

DUMITRU ANA-MARIA

ABSENT

RESPINS

-

BIBLIOGRAF Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

IONIȚĂ SORIN-GABRIEL

51,17

ADMIS

Sala 211,
20.03.2020, ora 11.00

2.

CIUNTU DANIELA-RALUCA

61,50

ADMIS

Sala 211,
20.03.2020, ora 11.10

3.

CIOBANU BIANCA-LILIANA

81,43

ADMIS

Sala 211,
20.03.2020, ora 11.20

4.

TURTURICĂ CRENGUȚA-ELENA

ABSENT

RESPINS

 

5.

DRAGOMIR ADRIANA

ABSENT

RESPINS

 

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.

2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.        

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate. 

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.