Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 24.03.2020 ora 12.30 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu 

DOCUMENTARIST - Selecție și validare
1 post (1 oră/zi, 5 ore/săptămână)


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MALEAROV SIMONA-MARIA

95.00

ADMIS

online-skype,
30.03.2020 ora 10.00

DOCUMENTARIST - Manipulare resurse culturale
1 post (1 oră/zi, 5 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

REPEDE CAMELIA ELENA

92.0

ADMIS

online-skype,
30.03.2020 ora 10.15

DOCUMENTARIST - Scanare
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

HĂȘEGAN ȘTEFAN

92.33

ADMIS

online-skype,
30.03.2020 ora 10.30

2.

STOIA ADRIAN

86.67

ADMIS

online-skype,
30.03.2020 ora 11.00

BIBLIOGRAF - Catalogare resurse culturale
4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

VERZA TEODORA

81.33

ADMIS

online-skype,
30.03.2020 ora 11.15

Notă: Adresa de skype la care se va susține proba interviului este: E-cultura Culturalia.

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.   
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate. 
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.