Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIULUI din 18.06.2020

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea – ICEM TULCEA

DOCUMENTARIST - Selecție și validare
1 post - 1 oră/zi, 5 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

 

1.

TITOV IULIANA

78.33

ADMIS

DOCUMENTARIST - Manipulare resurse culturale
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

1.

SIMIONESCU CARMEN

82.00

ADMIS

DOCUMENTARIST - Scanare
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

1.

KAIM CAMELIA

68.33

ADMIS

2.

CIOCOIU MĂDĂLINA

83.33

ADMIS

 

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

1.

MANEA LĂCRĂMIOARA

93.00

ADMIS

  

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea (centru regional de digitizare)

INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ 
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

1.

NICHERSU ANA

90.33

ADMIS

NOTĂ: Proba interviului s-a desfășurat online (skype).

1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

2. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

3. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

4. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

5. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.