Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 04.08.2020 - PROBA SCRISĂ

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

Locul unde se va desfășura activitatea: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ȘTEFAN MIHAELA-DORINA

ADMIS

Sala 3 - Secretariat, ora 09.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

URECHIAT GRIGORE-ADRIAN

ADMIS

Sala 3 - Secretariat, ora 09.00

-

2.

NAE CONSTANTIN-PETRU

ADMIS

Sala 3 - Secretariat, ora 09.00

-

FOTOGRAF
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ȘTEFAN CĂLIN-IONEL

ADMIS

Sala 3 - Secretariat, ora 09.00

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

STĂNCESCU ROXANA-ELENA

ADMIS

Sala 3 - Secretariat, ora 09.00

-

2.

STROIA ADRIAN-ȘTEFAN

ADMIS

Sala 3 - Secretariat, ora 09.00

-

Notă: Proba scrisă se va desfășura la sediul Muzeului Civilizației Dacice și Romane, str. 1 Decembrie nr. 39, Deva, județul Hunedoara.

 

Locul unde se va desfășura activitatea: Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea
(centru regional de digitizare)

BIBLIOGRAF - studii superioare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

IONESCU-PREOTU ANAMARIA

ADMIS

Sala Demisol, ora 10.30

-

Notă: Proba scrisă se va desfășura la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion", str. Progresului, nr. 32, Tulcea, jud. Tulcea.

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.