Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Programului PA 14 RO-CULTURA

Proba scrisă - 03 septembrie 2020

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ

Nr. Crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

GHIȚĂ VICTORIȚA NEVIANA

ADMIS

SALA 317/Ora 09:30

 

2.

BÂRSAN IONUȚ BOGDAN

ADMIS

SALA 317/Ora 09:30

 

3.

IBĂNESCU LOREDANA

ADMIS

SALA 317/Ora 09:30

 

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE EVALUARE TEHNICĂ (CULTURAL-ARTISTICĂ)

Nr. Crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

IONICĂ PÎRVU

ADMIS

SALA 317/Ora 09:30

 

2.

BABUCEA EMANUEL

ADMIS

SALA 317/Ora 09:30

 

3.

POPESCU MIHAELA

ADMIS

SALA 317/Ora 09:30

 

4.

PĂUN IOANA

ADMIS

SALA 317/Ora 09:30

 

5.

SAVU VALENTIN

ADMIS

SALA 317/Ora 09:30

 

6.

LOTREANU MONICA

ADMIS

SALA 317/Ora 09:30

 

7.

VLAD CRISTIANA

ADMIS

SALA 317/Ora 09:30

 

8.

POPESCU IOANA REVECA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate și fără recomandări relevante

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE


Nr. Crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ENE ELENA

ADMIS

SALA 317/ Ora 12:30

 

2.

HAGIESCU DANIELA IULIA

ADMIS

SALA 317/ Ora 12:30

 

3.

CRĂCEA LUMINIȚA CARMEN

ADMIS

SALA 317/ Ora 12:30

 

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ

Nr. Crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

BÂRSAN IONUȚ BOGDAN

ADMIS

SALA 317/ Ora 12:30

 

2.

IONICĂ PÎRVU

ADMIS

SALA 317/ Ora 12:30

 

3.

CIOBANU ANA-MARIA

ADMIS

SALA 317/ Ora 12:30

 

4.

ENACHE NICOLAE

ADMIS

SALA 317/ Ora 12:30

 

5.

SCĂRLĂTESCU DANIELA

ADMIS

SALA 317/ Ora 12:30

 

6.

TĂCINĂ FLORENTINA ALEXANDRA

ADMIS

SALA 317/ Ora 12:30

 

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți. După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

Candidații care vor participa la proba scrisă și care au transmis pe e-mail documentele aferente dosarului de concurs au obligația să prezinte și dosarul în format letric, precum și documentele în original pentru confruntare.

De asemenea, în contextuls pandemiei de COVID-19, se impune obligativitatea purtării măștii de protecție pe toată durata desfășurării probei scrise.