Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultate probă scrisă pentru posturile contractual vacante de CONSILIER AFACERI EUROPENE

Rezultate probă scrisă (desfășurată în data de 03.09.2020) pentru posturile contractual vacante de CONSILIER AFACERI EUROPENE în cadrul programului RO-CULTURA 

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA/DATA*

1.

GHIȚĂ VICTORIȚA NEVIANA

ADMIS

66,33

503/12:00/08.09.2020

2.

IBĂNESCU LOREDANA

RESPINS

14,66

 

3.

BÂRSAN IONUȚ BOGDAN

ABSENT

 

 

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA/DATA*

1.

ENE ELENA

ADMIS

68,00

503/12:10/08.09.2020

2.

HAGIESCU DANIELA IULIA

RESPINS

30,66

 

3.

CRĂCEA LUMINIȚA CARMEN

ABSENT

 

 

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE EVALUARE TEHNICĂ (CULTURAL-ARTISTICĂ)

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA/DATA*

1.

BABUCEA EMANUEL

ADMIS

82,33

503/12:20/08.09.2020

2.

SAVU VALENTIN

ADMIS

81,00

503/12:30/08.09.2020

3.

IONICĂ PÎRVU

ADMIS

72,33

503/12:40/08.09.2020

4.

VLAD CRISTIANA

ADMIS

68,66

503/13:00/08.09.2020

5.

POPESCU MIHAELA

ADMIS

52,00

503/13:10/08.09.2020

6.

LOTREANU MONICA

ABSENT

 

 

7.

PĂUN IOANA

ABSENT

 

 

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA/DATA*

1.

IONICĂ PÎRVU

ADMIS

66,00

503/12:40/08.09.2020

2.

CIOBANU ANA-MARIA

ADMIS

61,33

503/13:20/08.09.2020

3.

SCĂRLĂTESCU DANIELA

RESPINS

45,33

-

4.

ENACHE NICOLAE

RESPINS

31,33

-

5.

TĂCINĂ FLORENTINA ALEXANDRA

ABSENT

 

 

6.

BÂRSAN IONUȚ BOGDAN

ABSENT

 

 

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.  
6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.       
De asemenea, în contextul pandemiei de COVID-19, se impune obligativitatea purtării măștii de protecție pe toată durata desfășurării interviului.