Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc pe data de 15.09.2020 - PROBA SCRISĂ

"E-cultura: Biblioteca Digitală a României"

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Național de Artă al României - Muzeul Colecțiilor de Artă

DOCUMENTARIST - Selecție și validare
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

CHIRIAC LILIANA

ADMIS

Sala 317, ora 09.30

-

2.

BALOTESCU FLORIN-CRISTIAN

RESPINS

  •  

Lipsă domeniul de studii solicitat (ramura de științe: arte)

DOCUMENTARIST - Manipulare resurse culturale
2 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

TIRON OCTAVIAN-IULIAN

ADMIS

Sala 317, ora 09.30

-

2.

IONESCU MARIA CLAUDIA

ADMIS

Sala 317, ora 09.30

-

3.

NIA COSMIN-VASILICĂ

ADMIS

Sala 317, ora 09.30

-

4.

MIHAI NELA

ADMIS

Sala 317, ora 09.30

-

5.

SAMBETEANU IONUȚ-EUGEN

ADMIS

Sala 317, ora 09.30

-

FOTOGRAF
2 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

PRAVĂ GEORGE-ADRIAN

ADMIS

Sala 317, ora 12.00

-

2.

PAVEL ANDRADA-MARIA

ADMIS

Sala 317, ora 12.00

-

3.

MIROI COSTIN

ADMIS

Sala 317, ora 12.00

-

4.

PREDA MARIUS

ADMIS

Sala 317, ora 12.00

-

5.

VLAD MIHAI-ALEXANDRU

RESPINS

-

Lipsă vechime solicitată

6.

CURELARIU EDUARD-LUCIAN

RESPINS

-

Lipsă  documente solicitate

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
 4 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

PASCARU MARIANA-DORINA

ADMIS

Sala 317, ora 12.00

-

2.

GINGHINĂ CRISTINA

ADMIS

Sala 317, ora 12.00

-

3.

MIROI ANCA-DANIELA

ADMIS

Sala 317, ora 12.00

-

4.

DAMIAN ILINCA

ADMIS

Sala 317, ora 12.00

-

5.

RAD DENISA-MIHAELA

RESPINS

-

Lipsă studii solicitate

6.

IONESCU MARIA CLAUDIA

RESPINS

-

Lipsă studii solicitate

7.

CESAR IOAN

RESPINS

-

Lipsă documente și studii solicitate

8.

ILIESCU MARINA

RESPINS

-

Lipsă studii solicitate

NOTĂ: Proba scrisă se va desfășura la sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.