Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 15.09.2020 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI - MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ

DOCUMENTARIST Selecție și validare
1 post (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

CHIRIAC LILIANA

91,67

ADMIS

online-skype,
18.09.2020, ora 10.00

DOCUMENTARIST Manipulare resurse culturale
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MIHAI NELA

92,83

ADMIS

online-skype,
18.09.2020, ora 10.15

2.

SAMBETEANU IONUȚ-EUGEN

91,00

ADMIS

online-skype,
18.09.2020, ora 10.30

3.

IONESCU MARIA CLAUDIA

49,17

RESPINS

-

4.

NIA COSMIN-VASILICĂ

37,67

RESPINS

-

5.

TIRON OCTAVIAN-IULIAN

37,50

RESPINS

-

6.

GERGELY SILVIA

ABSENT

RESPINS

-

FOTOGRAF
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MIROI COSTIN

93,50

ADMIS

online-skype,
18.09.2020, ora 10.45

2.

PREDA MARIUS

91,67

ADMIS

online-skype,
18.09.2020, ora 11.00

3.

PAVEL ANDRADA-MARIA

82,50

ADMIS

online-skype,
18.09.2020, ora 11.15

4.

PRAVĂ GEORGE-ADRIAN

ABSENT

RESPINS

-

BIBLIOGRAF Catalogare resurse culturale
4 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

GINGHINĂ CRISTINA

76,67

ADMIS

online-skype,
18.09.2020, ora 11.30

2.

MIROI ANCA-DANIELA

75,00

ADMIS

online-skype,
18.09.2020, ora 11.45

3.

DAMIAN ILINCA

71,67

ADMIS

online-skype,
18.09.2020, ora 12.00

4.

PASCARU MARIANA-DORINA

61,10

ADMIS

online-skype,
18.09.2020, ora 12.15

 

Notă: Adresa de skype la care se va susține proba interviului este:
E-cultura Culturalia

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate.  
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.