Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 19.10.2020 - PROBA SCRISĂ

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

STAN MELANYA

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

2.

DUNGĂ VASILE-RAREȘ

RESPINS

-

lipsă documente solicitate (recomandare, adeverință medicală etc.)

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ISAR VIOLETA

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

2.

SITARU-ONOFREI ANGELICA VERONICA

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

3.

MATEI PETRE-BOGDAN

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

4.

MIRON MARIA-MIRABELA

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

5.

DUNGĂ VASILE RAREȘ

RESPINS

-

lipsă documente solicitate (recomandare, adeverință medicală etc.)

FOTOGRAF
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

SITARU-ONOFREI ANGELICA VERONICA

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

2.

MIHAI ALEXANDRU

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

3.

ANDRUNACHI VASILE ADRIAN

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

4.

HOISAN ALEXANDRU-VLAD

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

5.

TUDOSIU MARIUS

RESPINS

-

lipsă documente solicitate (recomandare)

6.

ION-IONESCU CRISTIAN

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

7.

POPESCU ALEXADRA

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

8.

DUNGĂ VASILE RAREȘ

RESPINS

-

lipsă documente solicitate (recomandare, adeverință medicală etc.)

9.

ROTARIU ANDREEA-MIRABELA

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

10.

OPREA BOGDAN-ANDREI

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

STĂNESCU MIHAI

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

2.

PETRESCU ANA-MARIA

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

3.

ANDREI MARIANA-GABRIELA-ECATERINA

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

4.

PETRESCU ANGELA

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

 LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Institutul Național al Patrimoniului (INP)

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare digitală
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

SITARU-ONOFREI ANGELICA VERONICA

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

2.

ARON COSMINA

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

3.

COTELIN DUMITRU CATALIN

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

4.

IONESCU MARIA CLAUDIA

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

5.

FLOREA OVIDIU

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

6.

DUNGA VASILE-RAREȘ

RESPINS

-

lipsă documente solicitate (recomandare, adeverință medicală etc.)

7.

PETCU DIANA-MARIA

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

8.

MIRON MARIA MIRABELA

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

IONESCU MARIA-CLAUDIA

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

2.

STREINU IONICA

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

3.

PETCU DIANA-MARIA

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

4.

DUNGA VASILE-RAREȘ

RESPINS

-

lipsă documente solicitate (recomandare, adeverință medicală etc.)

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Muzeul Național de Artă al României - Muzeul Colecțiilor de Artă

BIBLIOGRAF - Catalogare resurse culturale
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

VLĂSCEANU MIHAELA-TEODORA

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

2.

ILIESCU MARINA

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

3.

TICHIE ALINA MADALINA ANDREEA

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

4.

RAD DENISA

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

5.

HOISAN ALEXANDRU VLAD

RESPINS

-

lipsă studii în domeniul solicitat

6.

MIRON MARIA MIRABELA

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

7.

BOSNYAK MARIA

RESPINS

-

lipsă vechime în muncă solicitată

NOTĂ: Proba scrisă se va desfășura la sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.