Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele PROBEI SCRISE din 19.10.2020 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

STAN MELANYA

91,33

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 10.00

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

 1.  

ISAR VIOLETA

89,66

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 10.15

 1.  

MATEI PETRE-BOGDAN

84,00

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 10.30

 1.  

SITARU-ONOFREI ANGELICA VERONICA

ABSENT

RESPINS

-

FOTOGRAF
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

 1.  

MIHAI ALEXANDRU

88,33

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 10.45

 1.  

ANDRUNACHI VASILE ADRIAN

52,33

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 11.00

 1.  

HOISAN ALEXANDRU-VLAD

50,00

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 11.15

 1.  

SITARU-ONOFREI ANGELICA VERONICA

42,66

RESPINS

-

BIBLIOGRAF Catalogare resurse culturale
4 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

 1.  

STĂNESCU MIHAI

87,00

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 11.30

 1.  

PETRESCU ANGELA

85,00

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 11.45

 1.  

ANDREI MARIANA-GABRIELA-ECATERINA

78,33

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 12.00

 1.  

PETRESCU ANA-MARIA

67,33

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 12.15

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Institutul Național al Patrimoniului (INP)

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare digitală
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

 1.  

ARON COSMINA

86,33

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 12.30

 1.  

COTELIN DUMITRU CATALIN

39,33

RESPINS

-

 1.  

SITARU-ONOFREI ANGELICA VERONICA

20,33

RESPINS

-

 1.  

IONESCU MARIA CLAUDIA

ABSENT

RESPINS

-

 1.  

FLOREA OVIDIU

ABSENT

RESPINS

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

 1.  

STREINU IONICA

85,00

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 12.45

 1.  

IONESCU MARIA-CLAUDIA

ABSENT

RESPINS

-

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Muzeul Național de Artă al României - Muzeul Colecțiilor de Artă

BIBLIOGRAF - Catalogare resurse culturale
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

 1.  

ILIESCU MARINA

72,00

ADMIS

online-skype,
23.10.2020, ora 13.00

 1.  

TICHIE ALINA MADALINA ANDREEA

32,66

RESPINS

-

 1.  

VLĂSCEANU MIHAELA-TEODORA

29,40

RESPINS

-

Notă: Adresa de skype la care se va susține proba interviului este:
E-cultura Culturalia

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate.  
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.