Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 04.11.2020 - PROBA SCRISĂ

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

 

Locul muncii:
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 1 oră/zi, 5 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

POPOIU PAULINA

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

2.

TUDOR AURELIA

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

PETCU RĂZVAN

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

2.

GOEAN BOGDAN-ALEXANDRU

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

DOCUMENTARIST - studii medii:  Manipulare digitală
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

MANEA NICOLETA

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
2 posturi - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ONOIU NICOLETA

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

2.

DINA RAREȘ-IOAN

ADMIS

Sala 211, ora 09.00

-

 

Locul muncii:
Muzeul Municipiului București

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

OPRIȘ VASILE-OCTAVIAN

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

2.

GÎDEA OANA-MIHAELA

RESPINS

-

Lipsă experiență solicitată

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

CLEȘIU SORIN

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

2.

TOGĂNEL RADU-MIHAI

RESPINS

 

-

Lipsă vechime și documente solicitate

DOCUMENTARIST - studii medii:  Manipulare digitală
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ROȘCA ADRIANA-MIHAELA

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

STREINU ALINA-OANA

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

2.

VĂCĂLIE RADU-LAURENȚIU

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

3.

MANEA IOANA - IULIA

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

4.

VASILIEVICI ALEXANDRA - ANIȚA

ADMIS

Sala 211, ora 11.30

-

 

Locul muncii:
Biblioteca Metropolitană Bucureşti

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
3 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

BADEA ANCA

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

2.

SULTANA OLIMPIA

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

3.

PREDA FLORIN - CLAUDIU

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

4.

IVAN ANCA-VALERIA

ADMIS

Sala 211, ora 14.00

-

5.

DUMITRU-CĂLINOIU CRISTINA

RESPINS

-

Lipsă vechime solicitată

6.

GÎDEA OANA - MIHAELA

RESPINS

-

Lipsă vechime solicitată

Notă: Proba scrisă se va desfășura la sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București

  

Locul unde se va desfășura activitatea:
Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea
(centru regional de digitizare)

BIBLIOGRAF - studii superioare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

AILINCĂI SORIN - CRISTIAN

ADMIS

Sala Demisol, ora 14.00

-

Notă: Proba scrisă se va desfășura la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion", str. Progresului, nr. 32, Tulcea, jud. Tulcea.

 

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.