Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele PROBEI SCRISE din data de 04.11.2020 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Locul muncii: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” 

DOCUMENTARIST - Selecție și validare
1 post - 1 oră/zi, 5 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

TUDOR AURELIA

92.00

ADMIS

online-skype,
11.11.20 - 09.30

2.

POPOIU PAULINA

ABSENT

RESPINS

-

DOCUMENTARIST - Scanare
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

PETCU RĂZVAN

81.33

ADMIS

online-skype,
11.11.20 - 09.45

2.

GOEAN BOGDAN-ALEXANDRU

69.66

ADMIS

online-skype,
11.11.20 - 10.00

DOCUMENTARIST - Manipulare digitală
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

MANEA NICOLETA

88.66

ADMIS

online-skype,
11.11.20 - 10.15

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
2 posturi - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

ONOIU GEORGIANA

87.33

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -10.30

2.

DINA RAREȘ-IOAN

89.66

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -10.45

Locul muncii: Muzeul Municipiului București 

DOCUMENTARIST – Selecție și validare
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

OPRIȘ VASILE-OCTAVIAN

88.00

ADMIS

online-skype,
11.11.20 - 11.00

DOCUMENTARIST – Scanare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

CLEȘIU SORIN

65.66

ADMIS

online-skype,
11.11.20 - 11.15

DOCUMENTARIST - Manipulare digitală
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

ROȘCA ADRIANA-MIHAELA

80.33

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -11.30

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

STREINU ALINA-OANA

67.66

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -11.45

2.

MANEA IOANA - IULIA

78.33

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -12.00

3.

VASILIEVICI ALEXANDRA - ANIȚA

74.66

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -12.15

4.

VĂCĂLIE RADU-LAURENȚIU

00.00

RESPINS

-

Locul muncii:Biblioteca Metropolitană Bucureşti

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
3 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

PREDA FLORIN - CLAUDIU

72.00

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -12.30

2.

IVAN ANCA-VALERIA

87.66

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -12.45

3.

SULTANA OLIMPIA

70.33

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -13.00

4.

BADEA ANCA

74.33

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -13.15

Locul unde se va desfășura activitatea: Direcția Județeană pentru
Cultură Tulcea (centru regional de digitizare)

BIBLIOGRAF
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

AILINCĂI SORIN - CRISTIAN

85.00

ADMIS

online-skype,
11.11.20 -13.30

Notă: Interviurile vor avea loc în data de 11.11.2020 la adresa de skype: E-cultura Culturalia.

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 
4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.  
6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.