Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE DIN DATA DE 05.01.2021 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Institutul Național al Patrimoniului (INP)

DOCUMENTARIST: Scanare
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/
ORA INTERVIU

1.

TUDOR BOGDAN-MARIAN

79.33

ADMIS

online-skype,
ora 10.30

2.

MOLDOVEANU LEONARDO

50.66

ADMIS

online-skype,
ora 10.45

3

CUCURUZEANU MIHAIL-VASILE

37.00

RESPINS

-

4

TIRON OCTAVIAN - IULIAN

23.00

RESPINS

-

5

ZBARCEA ELENA-ADRIANA

ABSENT

RESPINS

-

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu (centru regional de digitizare)

BIBLIOGRAF
3 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/
ORA INTERVIU

1.

ROȘCA KARLA-BIANCA

85.00

ADMIS

online-skype,
ora 11.00

2

CREȚU MIRELA

82.16

ADMIS

online-skype,
ora 11.15

3

VERZA TEODORA

78.00

ADMIS

online-skype,
ora 11.30

INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/
ORA INTERVIU

1.

POPA SILVIU-IOAN

76.66

ADMIS

online-skype,
ora 11.45

Notă: Interviurile vor avea loc în data de 08.01.2021 la adresa de skype: E-cultura Culturalia.

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate.  
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.