Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Direcția Județeană pentru Cultură Timiș (centru regional de digitizare)

BIBLIOGRAF
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

BIB 683

85,00

80,33

82,67

ADMIS

2.

BIB 684

71,00

68,33

69,67

ADMIS

Notă: Interviurile au avut loc în data de 11.03.2021 la adresa de skype:
E-cultura_Culturalia (skypename: anamaria.ciobanu_3).

 

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Direcția Județeană pentru Cultură Dolj (centru regional de digitizare)

BIBLIOGRAF
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

BIB 627

86,00

89,00

87,50

ADMIS

2.

BIB 652

85,33

86,33

85,83

ADMIS

3.

BIB 707

59,83

70,00

64,91

RESPINS

Notă: Interviurile au avut loc în data de 15.03.2021 la adresa de skype:
     E-cultura_Culturalia (skypename: anamaria.ciobanu_3).

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
  3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru
    candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
  8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.