Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

Concurs pentru ocuparea posturilor în cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Data publicării: 13 Octombrie 2021

Concursul se desfăşoară în trei etape, după cum urmează:

  1. etapa I – selecţia dosarelor depuse de candidaţi: verificarea existenţei, conţinutului şi conformităţii documentelor solicitate prin anunţul public
  2. etapa a II-a – proba scrisă: constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs – data probei scrise: 09.11.2021, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma verificării dosarelor. Durata probei nu va depăși 3 ore;
  3. etapa a III-a – interviu: susţinerea de către candidaţii admişi în urma selecţiei din etapa II, a unui interviu – Data susținerii interviului: 12.11.2021– listele cu candidații admiși ce vor participa la concurs vor fi afișate la sediul Ministerului Culturii, parter, intrare Aulă și pe site-ul www.umpcultura.ro.

 

DENUMIREA POSTULUI:
DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare, 1 post – 1oră/zi, 5 ore/săptămână, perioadă determinată

Detalii concurs

DENUMIREA POSTULUI:
DOCUMENTARIST – studii medii: Manipulare resurse culturale, 1 post - 1 oră/zi, 5 ore/săptămână, perioadă determinată

Detalii concurs

DENUMIREA POSTULUI:
DOCUMENTARIST – studii medii: Scanare, 1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână, perioadă determinată

Detalii concurs

DENUMIREA POSTULUI:
BIBLIOGRAF - Catalogare resurse culturale, 1 post – 2 ore/zi, 10 ore/săptămână, perioadă determinată

Detalii concurs

Documente utile