Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante în scopul implementării investițiilor și reformelor din PNRR

Data publicării: 04 Iulie 2022

Nr. crt.

COD
IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

ZIUA/SALA/ ORA

Motiv respingere dosar

1

PNRR1875

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 13:00

 

2

PNRR1794

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 13:10

 

3

PNRR1868

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 13:20

 

4

PNRR1864

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 13:30

 

5

PNRR1798

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 13:40

 

6

PNRR1837

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 13:50

 

7

PNRR1803

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 14:00

 

8

PNRR1878

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 14:10

 

9

PNRR1872

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 14:20

 

10

PNRR1870

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 14:30

 

11

PNRR1869

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 14:40

 

12

PNRR1808

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 14:50

 

13

PNRR1830

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 15:00

 

14

PNRR1887
PNRR1888
PNRR1886

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 15:10

 

15

PNRR1882

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 15:20

 

16

PNRR1832

ADMIS

06.07.2022 Sala 503, Ora 15:30

 

17

PNRR1831
PNRR1836
PNRR1834

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 12:00

 

18

PNRR1861

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 12:10

 

19

PNRR1889

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 12:20

 

20

PNRR1884
PNRR1883

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 12:30

 

21

PNRR1838

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 12:40

 

22

PNRR1807

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 12:50

 

23

PNRR1809

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 13:00

 

24

PNRR1876

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 13:10

 

25

PNRR1867

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 13:20

 

26

PNRR1881

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 13:30

 

27

PNRR1792

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 13:40

 

28

PNRR1866

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 13:50

 

29

PNRR1793

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 14:00

 

30

PNRR1871

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 14:10

 

31

PNRR1797

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 14:20

 

32

PNRR1865

ADMIS

07.07.2022 Sala 503, Ora 14:30

 

33

PNRR1880

RESPINS

 

NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE STUDII ȘI EXPERIENȚĂ

34

PNRR1890
PNRR1891

RESPINS

 

NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE EXPERIENȚĂ

35

PNRR1833
PNRR1835

RESPINS

 

NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE EXPERIENȚĂ

36

PNRR1885

RESPINS

 

NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE EXPERIENȚĂ

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

  1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  2. capacitatea de analiză și sinteză;
  3. motivația candidatului;
  4. comportamentul în situațiile de criză;
  5. inițiativă și creativitate.