Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale ale posturilor contractual vacante din cadrul PNRR

Data publicării: 08 Iulie 2022

Nr. crt.

COD
IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

Interviu

1

PNRR1798

ADMIS

84,00

2

PNRR1875

RESPINS

75,00

3

PNRR1868

ADMIS

87,00

4

PNRR1864

ADMIS

86,67

5

PNRR1831

RESPINS

81,33

6

PNRR1837

ADMIS

85,33

7

PNRR1870

ADMIS

80,33

8

PNRR1878

ADMIS

84,67

9

PNRR1869

ADMIS

83,00

10

PNRR1872

ADMIS

86,67

11

PNRR1871

ADMIS

88,67

12

PNRR1803

ADMIS

86,67

13

PNRR1830

ADMIS

84,00

14

PNRR1808

RESPINS

78,00

15

PNRR1865

ADMIS

77,67

16

PNRR1797

ADMIS

85,00

17

PNRR1861

ADMIS

86,00

18

PNRR1836

RESPINS

83,67

19

PNRR1889

ADMIS

87,00

20

PNRR1834

ADMIS

83,67

21

PNRR1886

ADMIS

82,00

22

PNRR1838

ADMIS

77,33

23

PNRR1807

RESPINS

77,00

24

PNRR1809

RESPINS

77,00

25

PNRR1884

RESPINS

55,00

26

PNRR1867

ADMIS

79,67

27

PNRR1881

ADMIS

79,67

28

PNRR1876

ADMIS

75,67

29

PNRR1793

ADMIS

84,67

30

PNRR1792

ADMIS

78,67

31

PNRR1866

RESPINS

55,00

32

PNRR1883

RESPINS

55,00

33

PNRR1832

ADMIS

81,67

34

PNRR1882

ADMIS

78,67

35

PNRR1888

RESPINS

68,00

36

PNRR1887

RESPINS

68,00

37

PNRR1794

RESPINS

ABSENT

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte.
  2. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
  3. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
  4. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  5. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidații declarați admiși la concursul de ocuparea posturilor vacante sunt obligați să se prezinte la posturi în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
  8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului.
  9. Prin excepție de la prevederile alin. (7), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, însoțită de documente justificative, candidatul declarat ADMIS la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.