Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a României”

Data publicării: 26 Iulie 2022

LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:
Documentele ce alcătuiesc dosarul de concurs se vor depune personal la sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503 sau se vor transmite electronic (scanate) la adresa de e-mail: anamaria.ciobanu@umpcultura.ro ori prin orice formă de corespondență (poștă, curier, fax: + 40 21 222 84 79) la adresa: Ministerul Culturii - UMP, Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București 030833, cu condiția primirii acestora până la data limită, urmând ca exemplarele originale să fie prezentate în ziua susținerii probei scrise.
Data: 09.08.2022, ora 16.30
Telefon: 021.224.45.12; Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 2, Sala 211.
Data probei scrise: 18.08.2022, ora 10.00
Data interviului: 22.08.2022, ora 10.00
Telefon: 021.222.84.79

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare, 1 post (2ore/zi, 10 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

DOCUMENTARIST - studii medii: Recondiționare, 1 post (4 ore/zi,  20 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

DOCUMENTARIST - studii medii: Conversie analog-digital, 1 post (4 ore/zi,  20 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

DOCUMENTARIST - studii medii: Postprocesare video, 1 post (4 ore/zi,  20 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

BIBLIOGRAF – Catalogare resurse culturale, 4 posturi (2 ore/zi, 20 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Muzeul Municipiului București

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare - 1 post (2 ore/zi, 10 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

DOCUMENTARIST – studii medii: Manipulare resurse culturale - 1 post (4 ore/zi, 20 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

DOCUMENTARIST – studii medii: Scanare -  4 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână) , perioadă determinată

Detalii concurs

BIBLIOGRAF - Catalogare resurse culturale - 2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

Documente utile