Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Concursuri pentru ocuparea mai multor posturi din cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României” (MNIT)

Data publicării: 12 August 2022

Concursul se desfășoară în trei etape, după cum urmează:

  1. etapa I – selecția dosarelor depuse de candidați: verificarea existenței, conținutului și conformității documentelor solicitate prin anunțul public
  2. etapa a II-a – proba scrisă: constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs – data probei scrise: 06.09.2022, ora 10:00. Durata probei nu va depăși 3 ore;
  3. etapa a III-a – interviu: susținerea de către candidații admiși în urma selecției din etapa II, a unui interviu – Data susținerii interviului: 09.09.2022 (online) – listele cu candidații admiși ce vor participa la concurs vor fi afișate la sediul Ministerului Culturii, parter, intrare Aulă și pe site-ul www.umpcultura.ro.

Locul desfășurării concursului: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Str. C. Daicoviciu nr. 2, Cluj-Napoca, Județul Cluj (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).

Dosarele candidaților se depun personal până la data de 29.08.2022 ora 16.30 la sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503 sau se vor transmite electronic (scanate) la adresa de e-mail: anamaria.ciobanu@umpcultura.ro ori prin orice formă de corespondență (poștă, curier, fax: + 40 21 222 84 79) la adresa: Ministerul Culturii – UMP, Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București 030833.

Posturi disponibile

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare - 1 post (2 ore/zi, 10 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

DOCUMENTARIST – studii medii: Manipulare resurse culturale - 1 post (4 ore/zi, 20 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

DOCUMENTARIST – studii medii: Scanare - 4 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

BIBLIOGRAF - Catalogare resurse culturale - 2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână), perioadă determinată

Detalii concurs

Documente utile