Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante în scopul implementării investițiilor și reformelor din PNRR

Data publicării: 04 Octombrie 2022

Nr. crt.

COD
IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

ZIUA/SALA/ ORA

Motiv respingere dosar

1

PNRR 2989

ADMIS

07.10.2022/503/Ora 1100

 

2

PNRR 2961

ADMIS

07.10.2022/503 Ora 1115

 

3

PNRR 3001

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniul economico-financiar

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.