Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante cf. H.G. 1336/2022 / Salariu motivant, de la 1500€/lună

Data publicării: 07 Iunie 2024

ERATĂ - 11.06.2024

ERATĂ la anunțul privind concursul pentru ocuparea postului contractual de consilier pentru afaceri europene – arhitect, desfășurat în perioada iunie-iulie 2024 desfășurat în condițiile H.G. 1336/08.11.2022:

În cuprinsul Anunțului sus-menționat la secțiunea D). Condiții specifice de participare la concurs, se corectează erorile materiale strecurate la „experiența/vechimea în muncă”, respectiv:

 • În loc de
  • Minimum 3 ani vechime în domeniul arhitecturii.
  • Minimum 1 an experienţă pe un post similar.
 • Se va citi:
  • Minimum 3 ani vechime în domeniul arhitecturii.

ERATĂ la anunțul privind concursul pentru ocuparea postului contractual de consilier pentru afaceri europene – specialist execuție lucrări, desfășurat în perioada iunie-iulie 2024 desfășurat în condițiile H.G. 1336/08.11.2022:

În cuprinsul Anunțului sus-menționat la secțiunea D). Condiții specifice de participare la concurs, se corectează erorile materiale strecurate la „experiența/vechimea în muncă”, respectiv:

 • În loc de
  • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul construcțiilor (experiența în monumente istorice constituie avantaj)
  • Experiență de minimum 1 an pe un post similar
 • Se va citi:
  • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul construcțiilor (experiența în monumente istorice constituie avantaj)

---

 

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Culturii, cu sediul în București, Bd. Unirii nr. 22, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, cf. H.G. 1336/2022

Denumirea postului:
Consilier pentru afaceri europene – expert achiziții

Detalii

Denumirea postului:
Consilier pentru afaceri europene – arhitect

Detalii

Denumirea postului:
Consilier pentru afaceri europene – specialist execuție lucrări

Detalii

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • termenul de depunere a dosarelor: 21.06.2024, ora 14:30
 • rezultatele selecției dosarelor: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă: 02.07.2024, începând cu ora 09:30
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei
 • proba interviu: 05.07.2024
 • afişarea rezultatelor de la proba interviu: în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Documente utile