Calendar evenimente

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursurile ce vor avea loc în data de 04.12.2017 - PROBA SCRISĂ

Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural  

1. DIRECTOR ADJUNCT CU ATRIBUȚII DE COORDONATOR PROGRAM PA14

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Brînzea Mihail

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

2.

Drăgan Monica

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

3.

Georgescu-Ciul Alina Florentina

RESPINS

-

Lipsă studii/experiență în domeniile solicitate

4.

Voicu George Adrian

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate

2. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT BILATERALE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Predoiu Cornelia Elena

ADMIS

Sala 503; ora: 0900

-

3. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT IT

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Ariciu Cristian Gabriel

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

2.

Dragomir Constantin

RESPINS

-

Lipsă studii în domeniul solicitat

4. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT FINANCIAR

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Prostebi Armand

ADMIS

Sala 503; ora: 0900

-

2.

Toma Alexandru

ADMIS

Sala 503; ora: 0900

-

5. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT COMUNICARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Șeler Adela Corina

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

2.

Vasincu Ioana Monica

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

3.

Piroșcă Alin Daniel

RESPINS

-

Lipsă studii/experiență în domeniile solicitate

4.

Rânja Andreea

RESPINS

-

Lipsă studii/experiență în domeniile solicitate

6. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT RAPORTARE


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Ursuleasa Andreea Nina

ADMIS

Sala 503; ora: 0900

-

7. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Bîrzan Adriana Ofelia

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

2.

Bunea Mirela

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

3.

Kalman Ancuța

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

4.

Niță Cătălina

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

5.

Sclavone Ramona Maria

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

6.

Tancău Mirela

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

 

7.

Anton Florentina

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate

8.

Ionițescu Dimitrie

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate

8. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT MONITORIZARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Anton Florentina

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

2.

Cambei Nicoleta

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

3.

Ceauș Elena Nicoleta

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

4.

Enache Nicolae

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

5.

Marcoci Mădălina Oana

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

6.

Matei Valentina Monica

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

7.

Pârlețeanu Cornelia

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

8.

Popescu Elena Lorena

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

9.

Vasc Alina Cristina

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

10.

Gheorghe Olimpia

RESPINS

-

Lipsă studii/experiență în domeniile solicitate

9. CONSILIER JURIDIC

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Georgescu Ciul Alina Florentina

ADMIS

Sala 504; ora: 1200

-

10. CONSILIER DEBUTANT

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Bărbulescu Dana

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

2.

Brega Alexandra

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

3.

Dragne Dorin Alexandru

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

4.

Ilie Ștefan-Martin

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

5.

Scarlat Elena

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

6.

Șpaiuc Gabriela Cristina

ADMIS

Sala 504; ora: 0900

-

7.

Miclea Ioan Dorel

RESPINS

-

Lipsă studii în domeniul solicitat

8.

Bălănică Brad Traian

RESPINS

-

Lipsă studii în domeniul solicitat

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.